پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی HSS -

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی HSS -
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 3

حجم فایل (به کیلوبایت) : 170

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

در ایران بداقی در سال 1387 کار هنجاریابی آن را انجام داده است.

آلفای کرونباخ برابر 0/84 میباشد.