تحقیق راههای ترغیب و تشویق دانش آموزان به تحقیق و مطالعه تحقیق راههای ترغیب و تشویق دانش آموزان به تحقیق و مطالعه

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 96 KB

تعداد صفحات : 172

بازدیدها : 281

برچسبها : تشویق به مطالعه ترغیب به تحقیق

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

تحقیق راههای ترغیب و تشویق دانش آموزان به تحقیق و مطالعه

دانلود تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی (پایه چهارم و پنجم) وابسته به سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

چکیده

پژوهش و تحقیق در هر جامعه ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . به طوری که با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه ای تکوین و توسعه پیدا می کند ، که نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، برای آن را تدارم دیده باشد . از آنجا که حقیقت جویی و کنجکاوی در نهاد تک تک نونهالان جامعه به ودیعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است.

هدف کلی تحقیق

ارائه راه های ترغیب و تشویق دانش آموزان ابتدایی به مطالعه و تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی محسوب می گردد و هدف این پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهکارهای مناسب جهت تشویق و ترغیب و توسعه مطالعه تحقیق در بین دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی می باشد . جامعه پژوهش در این تحقیق دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی ، آموزگاران پایه چهارم و پنجم ابتدایی و مدیران مدارس ابتدایی می باشند . که در مدارس وابسته به سازمان آموزش و پروش شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی 82-1381 مشغول به کار می باشند . پس از نمونه گیری که با استفاده از جدول مورگان و با توجه به معیارهای این پژوهش ، تعداد 1152 نفر از آنها انتخاب گردیده که 768 نفر دانش آموز ، 128 آموزگار و 128 مدیر بودند . این افراد با روش خوشه ای ، تصادفی انتخاب شده اند برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از سه نوع پرسشنامه بسته ویژه ، دانش آموزان، مدیران و معلمان ، استفاده شده است .

تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

فهرست مطالب

تشکر و سپاس

چکیده پژوهش

فصل اول - کلیات

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه و سوالات

کلید واژه ها

فصل دوم - پیشینه تحقیق

مقدمه

ادبیات تحقیق و گستره نظری

بررسی پیشینه و سوابق تحقیق

نتیجه گیری

فصل سوم - روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

اعتبار و پایایی ابزار

روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی

تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی

فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آن

بحث و بررسی

نتیجه گیری نهایی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

منابع و مآخذ

فهرست جداول

*************

عوامل موثر در یادگیری

1- رشد طبیعی : منظور رشد بدنی و روانی است

2- زمینه معلوماتی : شاگرد هنگامی می تواند درس جدیدی را بیاموزد که زمینه آن را داشته باشد .

3- انگیزه : میل و رغبتی است که برای رسیدن به هدفی در فرد بوجود می آید شاگردی که انگیزه ای برای مطالعه ندارد به طور مسلم پیشرفت و موفقیتی نخواهد داشت .

توجه : متمرکز ساختن حواس برای فهمیدن موضوع یادگیری است

ادراک : معنا بخشیدن به محرک هایی است که به حواس ما می رسند .

پاداش : یکی ازعوامل موثر در یادگیری است ، برای اینکه عادت مطلوب در فرد ایجاد می شود باید تقویت بی درنگ پس از ظهور محرک اعمال گردد واگر درانجام آن تاخیر شود رابطه میان محرک و پاسخ گسسته می گردد.

تنبیه : از عوامل موثر در یادگیری به شمار می آید و به هر عمل یا رفتاری اطلاق می شود که دلسردی و ناخشنودی یاد گیرنده را فراهم می آورد .

روش سراسری : یادگیری سراسری موثر تر از یادگیری بخشی یا پاره ای است.

تمرین : یادگیری نیاز به تمرین و تکرار فراوان دارد . زیرا بدون تمرین لازم یاد گیری به صورت شایسته حاصل نمی شود .

راهبردهای مطالعه و یادگیری

- روش اس کیو 4 آریا روش پس ختام

یکی از روشهای موفق بهبود مطالعه و یادگیری روش اس کیو 4 آر یا روش پس ختام است. اس کیو 4 آر از حروف اول شش مرحله آن تشکیل یافته است 1- خواندن اجمالی یا پیش خوانی 2- سوال کردن 3- خواندن 4- تفکر 5- از حفظ گفتن 6- مرور کردن

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید