تحقیق رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی

تحقیق رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی تحقیق رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 370 KB

تعداد صفحات : 125

بازدیدها : 753

برچسبها : سبک های دلبستگی هوش هیجانی

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سبک های دلبستگی با هوش هیجانی و پیش بینی این توانایی ها بوسیله سبک های دلبستگی است نمونه مورد مطالعه 100نفر دانشجوی دختر (50 نفر) و پسر (50 نفر) دانشگاه پیام نور و زوان بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

نتایج تحقیق نشان داد سبک دلبستگی ایمن با تمایز و بازسازی یا مدیریت هیجانی رابطه مستقیم و سبک های دلبستگی نا ایمن امتنابی و دو سوگرا با هر دو مولفه تمایز و باز سازی هیجانی رابطه معکوس دارد . سبک های دلبستگی هوش هیجانی را پیش بینی می کنند.

رابطه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی

هوش هیجانی را مجموعه ای از توانایی ها تعریف کرده اند که در بر گیرنده ادراک، بیان، فهم، تسهیل و تنظیم هیجان هاست. نظریه پردازان هیجان اذعان می کنند که سازماندهی هیجان (صنعت و جهت گیری) اساسا ریشه در دلبستگی و تجربیات اجتماعی سازی هیجانی دارد. دلبستگی یک پیوند عاطفی است که با تمایل به جستجو و در مجاورت یک فرد یا شی ماندن به ویژه در موقعیت های استرس را مشخص می شود. محققان معتقدند که نظریه دلبستگی به میزان زیادی به تنظیم عاطفی و مقابله با استرس مربوط است که حالتی از غمگینی، تمایل به برگشت به خانه و زجر ناشی از تفکر درباره خانه است. سبک دلبستگی ایمن با سازگاری مناسب و اعطاف پذیری در برابر تجارب هیجانی و تحمل رویداد های استرس زا بدون اینکه به وسیله آنها در هم بشکند ارتباط دارد. از سوی دیگر سبک دلبستگی اجتنابی با حفظ فاصله هیجانی از دیگران و دوری از مواجهه با استرس ها مرتبط است . پژوهش ها نشان داده اند که هوش هیجانی تعدیل کننده رابطه استرس و سلامت روانی است. مطالعه درباره سبک های دلبستگی نشان داده است که بین نا ایمنی دلبستگی بزرگسالان و شاخص ای وسیعی از ناسازگاری و درماندگی روان شناختی ارتباطی قوی وجود دارد، افراد با سبک دلبستگی ایمن، دو سو گرا و اجتنابی در تنظیم عواطف و پردازش اطلاعات هیجانی به هنجار مانند (ترک) خانه و رفتن به دانشگاه تحت تأثیر قرار می دهد .افراد ایمن نسبت به افراد نا ایمن پاسخ های خود اتکایی بیشتر در ماندگی روان شناختی سمتی نشان می دهند.

هوش هیجانی

به مجموعه ای از توانایی های دانشی، بینشی و توانشی افراد به انضمام یکسری از شایستگی های فردی- اجتماعی که هر کس را به خودکنترلی و کسب توانمندی بیشتر سوق دهد، هوش هیجانی و یا به تعبیری هیجان مؤثر گویند.

ریچارد بویاتسیز، از صاحب نظران هوش هیجانی، در تعریف این مفهوم معتقد است که: وقتی هوشمندانه و آگاهانه و معقول از هیجانات خود استفاده کنیم، یعنی از هوش مؤثر و هیجانی برخورداریم و در جهت پی بردن به میزان و شدت هوش هیجانی شاخص هایی چون:

میزان و شدت دلسوزی برای دیگران، میزان و شدت احساس تعهد نسبت به دیگران، میزان و شدت حساسیت های معقول و مثبت فردی، میزان و شدت درک افرادی که همانند خود فرد نیستند؛ را نام برده و بالاترین درجه ی همدلی را همان میزان و شدت درک افراد متفاوت از خود می داند.

بویاتسیز بر این امر تأکید دارد که جهت برخورداری و گسترش هوش هیجانی، افراد باید احساسات و ارزشهای خود را نادیده نگیرند و به میزان و شدت مؤثر بودن و تأثیرگذاری خود بر رفتار دیگران آگاه شوند...

دلبستگی

به طور کلی دلبستگی را می توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. این که کودک مراقب خود را که معمولا مادر اوست، می جوید و به او می چسبد، مؤید وجود دلبستگی میان آن ها است. نوزادان معمولاً تا پایان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنین رفتاری می کنند و این رفتار برای تسریع نزدیکی به فرد مطلوب طراحی شده است.

پیوند را گاه مترادف با دلبستگی بکار می برند در حالی که این دو پدیده متفاوت هستند. پیوند به احساس مادر درباره نوزادش مربوط است و با دلبستگی فرق دارد. مادر به طور طبیعی نوزاد را منبع احساس امنیت تلقی نمی کند و به او تکیه نمی کند در حالی که در دلبستگی چنین است. پژوهش ها نشان داده اند که پیوند مادر با نوزاد زمانی شکل می گیرد که تماس پوستی با سایر انواع تماس نظیر صوتی یا چشمی برقرار می شود. برخی محققان به این نتیجه رسیده اند که اگر مادر بلافاصله پس از تولد نوزادش تماس پوستی و بدنی با او داشته باشد، پیوند قوی تری برقرار می کند و ممکن است مراقبت هایش را با توجه بیشتری انجام دهد.

نظریه دلبستگی بر این باور است که دلبستگی، پیوندی جهان شمول است و در تمام انسان ها وجود دارد. بدین معنی که انسان ها تحت تاثیر پیوندهای دلبستگی شان هستند.

فهرست مطالب پایان نامه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم : پیشینه تحقیق

بخش اول : هوش هیجانی

مقدمه

تعریف هوش هیجانی

مغز هیجانی

مؤلفه های هوش هیجانی

مبانی زیستی هوش هیجانی

چگونگی افزایش هوش هیجانی

چند توصیه برای افزایش هوش هیجانی کودکان

مقایسه ویژگی های افراد باهوش هیجانی بالا و پائین

چرا به پرورش هوش هیجانی بپردازیم

کاربردهای هوش هیجانی در زندگی

چگونگی آموزش در کودکی

عوامل مؤثر در هوش هیجانی

شناخت عواطف شخصی

به کار بردن درست هیجان ها

برانگیختن خود

شناخت عواطف دیگران

هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق

هوش منطقی هوش هیجانی بین زنان و مردان

نقش هوش هیجانی در زندگی

رهبری عاطفی

ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا

هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل می کند

هوش هیجانی وعملکرد اثر بخش

نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری

آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان

هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار

تحقیقات انجام شده در زمینه ی هوش هیجانی

بخش دوم سبک دلبستگی

مقدمه

تعریف دلبستگی

نظریه دلبستگی

اهمیت نظریه دلبستگی

مفروضه های اساسی نظریه دلبستگی

مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی

مفاهیم عمده نظریه

پیوستگی به عنوان نقش پذیری (در کودکان)

زندگی نامه و تاثیرپذیری های جان بالبی

دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی

ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر

دلبستگی در بزرگسالی

مراحل دلبستگی

ارزیابی دلبستگی و انواع آن

شیوه های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان

طبقه بندی کیفیت دلبستگی

سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی

دلبستگی های متعدد

دلبستگیو تأثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد

دلبستگی و آسیب شناسی روانی

اضطراب جدایی

نشانه های مشکلات دلبستگی

نظریه درمانی دلبستگی

تحقیق های داخلی و خارجی

تحقیق های داخلی و خارجی

ب )تحقیق های خارجی

فصل سوم : روش تحقیق

تحقیق توصیفی

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

پایایی

پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ

پایایی آزمون به روش زوج فرد

روایی

روش اجراء نمره گذاری (EQ-i)

تفسیر نتایج

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

رابطه هوش هیجانی بین دختران و پسران

رابطه سبک دلبستگی بین دختران و پسران

رابطه هوش هیجانی و سبک دلبستگی در دختران

رابطه بین هوش هیجانی و سبک دلبستگی در پسران

خلاصه نتایج

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

منابع

پیوست

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید